dimarts, 6 de març de 2012

Sobre la promoció 2011-15

Tot i que la tercera promoció de Grau d’Educació Infantil de la Facultat d’Educació de la UIB a la Seu d’Eivissa no és motiu d’investigació, em sembla adient fer una petita referència a la seva feina en relació al projecte d’eportafoli donades les primeres impressions que he rebut durant aquest primer semestre.


Resumidament, cal destacar el següent:
- Pràcticament, totes les alumnes han iniciat ja el seu eportafoli. Totes tenen a aquestes altures, un bloc de portada, i un bloc de primer, tots dos generalment, ben enllaçat i si escau, ben etiquetats.
- Totes han creat les seves primeres entrades, ja sigui de presentació o les primeres eines creades gràcies a la participació de l’assignatura de Música.
- L’alumnat que s’ha matriculat en l’assignatura de Bases Didàctiques i Disseny Curricular ha desenvolupat bones estratègies d’ampliació de recursos i informació així com una gran capacitat per a l’anàlisi i la reflexió en torn als aprenentatges realitzades.
- El gran avenç d’aquestes alumnes ha fet motivar a la resta del grup, que per perfil acadèmic, tenen reconeguda l’assignatura, per iniciar-se a nivell tècnic i pedagògic en la metodologia d’eportafoli
- En ningun cas s’ha qüestionat la utilitat i la necessitat de l’ús de la tecnologia per al seu propi aprenentatge, com per a la seva futura docència. La unanimitat en torn a la necessitat d’usar la tecnologia per aprendre en la mateixa mesura que s’usa per a l’oci ha motivat a l’alumnat a fer els esforços necessaris per realitzar els aprenentatges.
- L’actitud doncs, és globalment, molt positiva i els nivells d’angoixa s’han reduït en un temps considerablmente breu.
- La majoria d’alumnes que no fan l’assignatura de Didàctica han assistit a les sessions de tutoria i tallers per a l’aprenentatge de les primeres passes en l’elaboració dels primers blocs i primeres eines dels seus eportafolis.

Òbviament, donat que encara només estam en el seu primer semestre a la Universitat, moltes coses poden passar encara, i l’evolució de l’actitud digital podria experimentar algun tipus de regressió a causa de l’esgotament que els estudis poden crear, tanmateix, amb l’inici que han fet amb els seus eportafolis, segurament, confiï que qualsevol dificultat que pugui sorgir serà susceptible de ser superada.

En aquesta plana de Netvibes es podrà comprovar el bon començament que ha fet aquest grup:
http://www.netvibes.com/eportafolis11-15#General

Donada la gran disponibilitat del grup que ha fet Didàctica, he decidit juntament amb el director de la tesi, fer un grup de discussió amb les mateixes preguntes que faig al grup de referència, per veure la seva actitud després de només un semestre de feina. En tenir la transcripció feta faré una relació de primeres impressions, que segurament, no seran molt diferents a aquestes impressions en acabar l’assignatura.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada